Copyright

Op al onze correspondentie, prijsopgaven, transacties en leveringen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden,
zoals deze op 02-07-2009 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Veluwe en Twente onder nummer 08152678.

Download hieronder de algemene voorwaarden:

algemene voorwaarden (pdf, 32kb)