Bouwvergunning nodig?

In principe heeft u, in het kader van de Woningwet, voor de meest voorkomende bouwwerkzaamheden een bouwvergunning nodig. Voor kleine, onopvallende bouwwerken geldt dit niet, maar meestal is een gemeentelijke toestemming nodig om het bouwwerk te plaatsen. Bijvoorbeeld voor de plaatsing van een dakkapel, een aan- of bijgebouw, zonneweringen of een dakraam heeft u een bouwvergunning nodig. Voor het plaatsen van een zwembad is dan ook vrijwel altijd een bouwvergunning verplicht. Om verrassingen te voorkomen is het dan ook raadzaam om eerst goed uit te zoeken of u een bouwvergunning nodig hebt en, indien verplicht, deze aan te vragen. Een gemeente brengt voor het afgeven van een bouwvergunning kosten in rekening. Het aanvragen duurt in principe maximaal twaalf weken, en zes weken voor een licht-bouwvergunningplichtig bouwwerk.

Denkt u dan ook een bouwvergunning nodig te hebben? Neem dan contact op met onze maatwerkspecialisten bij Zwembadensite.nl voor meer informatie over het aanvragen van een bouwvergunning.

U kunt ook kijken op de website van het Ministerie van VROM of hier of u een bouwvergunning nodig hebt.